מאמרים אקדמיים של יופי בעברית

לחצו על כותרת המאמר כדי לפתוח קובץ PDF שלו.

יופי תירוש “ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה: תיקון מס’ 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי”ט-1959: פרשנותו וקווי יסוד ליישומו” משפטים ל (תשנ”ט) 183.

יופי תירוש “סיפור של אונס, לא יותר: על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע”פ 3031/98 מדינת ישראל נ’ דן שבתאי” משפטים לא(3) (תשס”א), 579.

יופי תירוש "על קציר וליסבון כמקומות לימינליים למימוש עצמי ולשוויון" המשפט ח (תשס”ג) 105.

יופי תירוש "בעקבות 'האהבה והפרט' למרתה נוסבאום: על עניין נוף נ’ מדינת ישראל ומאפייניהם החד-פעמיים של נמעני המשפט" משפטים על אהבה (חנה נוה ואורנה בן-נפתלי עורכות, רמות תשס”ה) 433.

יופי תירוש "אליס בארץ ה(ה)מראה: הרהורים על השתקפויות הגוף הנשי בשיח על שילוב נשים בתפקידי לחימה" עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (דפנה ברק-ארז ואח' עורכות, נבו, תשס"ז) 885.

יופי תירוש "להתיר את הקשירה הפנימית: כתיבה על הגוף השמן בתרבות של רזון" תיאוריה וביקורת 32 (גליון נושא על בושה, בעריכת מיכל בן נפתלי, הוצאת מכון ון ליר, אביב 2008) 228-242.

יופי תירוש "ייצוג הולם במשפט הישראלי – סיכום ביניים ריאליסטי" ספר מישאל חשין (לשכת עורכי הדין וכתב העת “משפטים”, 2009) 669-741.

יופי תירוש וזהר כוכבי "הקדמה: ליברליזם משלה" בתוך: ג'ון סטיוארט מיל שיעבוד האישה 7-43 (רסלינג 2009, תרגום: שונמית ליפשיץ, עריכה מדעית והערות: עמוס הופמן).

יופי תירוש, "בזכות השתיקה: על מגבלות השיח המשפטי בסרט לאהוב אותך מאז" מעשי משפט ג 257-269 (2010).

יופי תירוש, סקירת ספרים על ספרה של עירית נגבי "סיפורי אונס בבית המשפט" (רסלינג 2009), סוציולוגיה ישראלית יב 485-488 (2011).

יופי תירוש וענת טהון-אשכנזי "ייצוג הולם לנשים בעיצוב מדיניות לאומית", משפט וממשל טו 231-171 (תשע"ג).

יופי תירוש, ״אפס ביחסי אנוש?״ תיאוריה וביקורת 43, 311-301 (2014).

יופי תירוש, גילוי וכיסוי בשוויון: הקדמה לתרגום של Covering מאת קנג׳י יושינו, מעשי משפט ח 29-13 (2016).

יופי תירוש "משקל גוף – קטגוריה חדשה במשפט הישראלי" משפט ועסקים יט 934-861 (2016).

יופי תירוש ויאיר אלדן, "איזה גועל: מבט אחר על פרשת תנובה נ' ראבי" לחם חוק: אנתולוגיה של משפט ואוכל, משפט חברה ותרבות 412-375 (יופי תירוש ואייל גרוס עורכים 2017).

יופי תירוש, "ריגול כמשל לדיני איסור אפליה" משפט תרבות וספר – ספר נילי כהן 380-357 (עופר גרוסקופף ושי לביא עורכים 2017).

יופי תירוש, ""תקופה מתקתקת": תפיסות שיפוטיות של הזמן הלאומי והשפעתן על זכויות אדם בישראל" משפט חברה ותרבות, משפט סכסוך ומיעוט לאומי 334-291 (2017).

יופי תירוש ואדם שנער ״אמפתיה מתקנת״ עבודה חברה ומשפט טו, 36 (2018).

יופי תירוש ״תרגילי סדר״ (על המחזה Kind Of מאת אופירה הניג), ״המשפט״ ברשת זכויות אדם ה 65 (2018).

יופי תירוש, ״הסיפור של המאבק בהפרדה בין המינים באקדמיה: גילוי, מיפוי, הנעת שינוי״ מעשי משפט י 107 (2018).

ספרים שערכה:

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק (רונה ברייר-גארב, דנה אולמרט, ארנה קזין ויופי תירוש עורכות, ון ליר 2017).

לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (יופי תירוש ואייל גרוס עורכים, 2017).

%d בלוגרים אהבו את זה: