כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית: 6 מחשבות על משפט ותרבות

יש רגעים שאני אוהבת את החברה הישראלית ואת התרבות שלהזו איננה אמירה סרקסטיתזה קורה לי בכל פעם שאני אוכלת מלפפון בלדיאו שאני נתקלת במוכנות טבעית לאלתר ולכופף את הכללים – שהפקידה נותנת לי להיכנס לדואר למרות שכבר 15:01, כי אני ממש חייבת לשלוח משהו דחוף.

השבוע היה לי רגע כזהלקחתי סטודנטים לבית הדין לעבודה – ביקור שהוא חלק מהקורס בדיני עבודה והוא בעל ערך לימודי עצוםבאמצע הדיון הקלדנית לחשה לשופט שהיא צריכה קפהבלי מצמצוץ ובלי טקסהשופט עבר לכיסא שלהוהמשיך להקליד את הדיון במקומה למשך דקות לא מעטותהיא חזרה עם שתי כוסות קפה – אחת לו ואחת לה.

אני מרגישה שאני לא יכולה אפילו להתחיל להסביר עד כמה המחווה הזאת איננה מובנת מאליהאך אנסה בכל זאת להסביר למה המחווה הזאת הייתה אקט מרגש ורדיקלי.

1. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית הוא איים למוטט את היסודות הסמויים אך המובהקים של היררכיה ארגונית – היררכיה שארגונים חושבים בדרך כלל שהיא ממש חיונית לתפקודם התקיןברוב מקומות העבודה ישמבחינה מבניתאת זו שהיא קלדניתמזכירהאו פקידההאישה הזאת היא לא רק העובדת שבמקרה ממלאת בארגון את הפונקציה הנדרשת של תמלול או רישום פרוטוקולמקומה הארגוני איננו עניין רנדומליזה עניין קריטי מבחינת הסדר הסימבולי של הארגון לשמור על מקומה הסימבולי והפיסיולמנוע יציאה מהמקום הזהאו טשטוש של גבולותיואלה שעובדים עם הקלדנית – השופטרואת החשבון או עורךהדין שביקש מאחת מעורכותהדין לכתוב פרוטוקול של הישיבה "פשוט כי הכתב שלה יפה" – כמעט מוגדרים על ידי העובדה שהם אינם קלדניתכפי שזהותו העליונה לכאורה של הלבן מוגדרת מכך שהוא זה שאיננו שחורכך בכירותו של עורךהדין הבכיר נגזרת ביומיום המשרדי לא רק מהשכלתו ומהכשרתואלא גם מהעובדה שהוא יושב בחדר הפינתי בקצה המסדרון בקומה הכי גבוהה של המשרדשהוא זה שעושים לו קפה ולא להיפךושהוא אף פעם לא יתבקש לכתוב פרוטוקול בישיבת ההתייעצות של השותפיםהשופט באולם מוגדר ממקומו במרכז הקתדרהלכן האקט של להחליק שמאלה לכיסא של הקלדנית הוא אקט ששובר היררכיות ארגוניות.

2. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית הוא שבר את ההיררכיה המגדרית שצמודה בדרך כללובאופן עיקש מבחינה היסטוריתלשירותים כמו מזכירותניקוןסיעוד וטיפולכןיש המון שופטות בישראלאבל כמה קלדנים אתם מכירים?

3. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית הוא עשה דבר מרגש ורדיקלי (גם) בשל המורגלות הבוטחת והנינוחה שבה הוא נעשהבגלל האגביות היומיומית שעלתה ממנוכל אלה היו חזקים מכל הצהרות הנשמעות ברוב מקומות העבודה (בדרך כלל בהרמת כוסית לראש השנה או לפסח) – הצהרות שלפיהן אנחנו כולנו משפחה אחתזוטרים ובכיריםשופטים וקלדניותהסטודנטים שלי שנכחו באולם צחקקו כשהשופט עבר לכסא הקלדניתהםאיך לומרפשוט לא עמדו בזהזו עובדה חשובהלא אגביתהשופט עשה אקט של ערעור גבולותוכל ערעור גבולות מעורר מבוכהואפילו מצוקה קלה.

4. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית הוא סגר את הפער בין החוק בתיאוריה לחוק למעשההתיק שנידון באולם באותו בוקר עסק בשאלה האם יש להכיר בנהג שהוגדר כספק שירות בחברה גדולהכעובדבתיקים העוסקים בשאלה האם התקיימו יחסי עובדמעביד (או מועסקמעסיקכמו שראוי לומר בימים אלה), התיק מוכרע בדיוק על הפרקטיקות הקטנות האלהאם הנהג השתתף בימי הכיף לילדי העובדים והיה לו כרטיס עובד – זה מחזק את המסקנה שהוא עובדאם לעומת זאת הוא לא קיבל שי לחג והשתמש במשאית שלו ולא של מקום העבודה – אז הוא ספק שירות ולא עובדבמעבר לכיסא הקלדנית השופט ביטא (וכונןמציאות לפיה הוא והיאשניהם עובדים גרעיניים בהעסקה ישירההוא הפך את היחסים להרבה יותר אופקיים והרבה פחות תחומים והיררכייםאגבהודות למאבק ארגוני מוצלחקלדניות בתי המשפט מועסקות כיום בהעסקה ישירהאחרי שנים רבות של העסקה קבלניתלו היו מועסקות כעובדות קבלןהמחווה של השופט הייתה מציידת אותן בראייה לטענתן שיש להכיר בהן כעובדות רגילות ולא כעובדות קבלןזאת כמובן לא יכולה להיות ראייה יחידהאך לצד אינדיקציות נוספותכמו האם הקלדנית קיבלה שכר בימי אבלה המשפחתיאו האם היא התבקשה מדי פעם למלא תפקידים אחרים בארגון שאינם נוגעים לקלדנות כאשר המזכירה לא באה (למיין מכתבים למשלאו לענות לטלפונים ולקחת הודעות) – המעבר של השופט לכיסא הקלדנית יחזק את טענת הקלדנית שהיא בעצם חלק אורגני ממקום העבודהולא ספקית שירות חיצונית.

5. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית זה היה אקט מרגש כי זה באופן כללי רעיון מעולה להחליף תפקידים בארגוןלמשללדרוש מסטודנטים לרפואה לנסות להגיע לחדר מיון בתור פציינטיםלא כפרסונלולבדוק את היחס ואת רצינות הטיפולאו למצוא דרך לתת למרצים להרגיש מה זה לקבל ציון נמוך או משוב לא פרודוקטיבי על שאלה בכיתה או על עבודההשופטולו לדקות ספורותהרגיש את זה בגוףהרגיש איך זה להיות קלדניתתקתוק ההקלדה החרישי והמתמיד שליווה את הדיון היה עכשיו תוצאה של פעולת אצבעותיו (ואוזניווקודקודו). הוא אפילו לא בחר להישאר בעמדת המחשב שלועל הכיסא שלו (והוא יכול היה להעביר אל המסך שלו את השליטה על עריכת הפרוטוקול בלחיצת כפתור פשוטה). הוא גופא עבר להיות הקלדניתאגבאחרי כמה סשנים בתור קלדניתאין ספק שכל שופט יהפוך להיות הסנגור הגדול ביותר של הקלדנית בפעם הבאה שהיא תבקש מהעד לחזור על המשפט האחרון שלו.

6. כשהשופט עבר לכיסא הקלדנית זה היה אקט מרגש כי אקט שכזה הוא נדיר וכמעט איננו ברפרטואר האפשרויות במציאות התעסוקתית ובתרבות הארגונית בישראלממש כמו ב"זמנים מודרנייםשל צ'פליןרוב העובדים בישראל הם קודם כול מכונות של תפוקהזה נכון לא רק לקלדניות או למנקות עופות במפעלעורכי דין נמדדים לפי כמות השעות החודשיות שבהן ניתן לחייב את הלקוחותמרצים באוניברסיטה נמדדים על פי מספר הפרסומים ומספר הסטודנטים שהם מלמדים בכיתה בשעת הוראה ממוצעתכשהפריטו את מיון המכתבים בדואר ישראלהעובדות הממיינות היו יושבות בשורה כשמעליהן סטופר שמודד כל הזמן את התפוקה שלהןמי שהייתה צריכה לצאת לשירותים נדרשה לצעוק "עכברעכבר", ואז העובדת שמוגדרת "עכבר"(!) הייתה רצה למקום שלה והן היו מתחלפות בזריזותוככה "העכברהייתה עוברת מכיסא לכיסא של עובדת שצריכה לצאת לשירותיםהשופט והקלדנית באולם שבו נכחתי היו שני חתוליםחיננייםממוקדיםובה בעת עם רגליים על הקרקע ועם מעוף (לכו אתי לרגע עם המטאפורה – זו תכונה חתוליתהשילוב הזה של ארציות ומעוף).

לתרבות ה"סמוךיהיה בסדרתחליקתזרוםיש חסרונות רביםמגשר המכביה ועד מלחמת יום כיפור (ד"ר אורית קמיר כתבה על כך מאמר מבריק בשם הנפלא ארץ מאלתרת אסונותיה – לא מצאתי קישור ישיר אך התפרסם בתרבות דמוקרטית 1, 1999). אבל לתרבות הזאת יש גם יתרונותבאלתור ובחוסר הפורמליות הישראלית יש גם הרבה יופי ותועלתהצד השני של ביקורת ה"סמוךהוא הקלות שבה הישראלים מכופפים את הכלליםדוחפים את גבולות ההיררכיה הארגוניתממירים את מוצקותם של הכללים בנוזליות (או לפחות בצמיגיות). ה"סמוךוה"יהיה בסדר הם גם תנאי האפשרות לכך ששופט יעבור לכיסא הקלדנית כשהיא צריכה ללכת להביא קפהתרבות "הסמוךמבטאת משהו עמוק באמנה החברתית הישראלית – שלכל אחד יש פוטנציאל לשכנע אותך שאם רק תקשיב לותבין למה הוא ממש חייב להיכנס לדואר על אף שזמן הסגירה חלף לפני דקהותפתח לו את הדלתכמה פשוט ויפה.

או כמו שהנשיא ברק היה מנסח זאת – בין קומבינה ואלתור לבין שמירה קפדנית על הכללים והגבולות – יש צורך באיזון זהיר ומדויקומה שראיתי באולם בית הדין לעבודה השבוע ביטא איזון מופתי

על הצלבה נוספת בין תרבות לבין משפט – הפעם דרך שלטים במעליות – כאן.

* עדכון: מסתבר שרק לפני 10 ימים נתן השופט העליון יצחק עמית פסק דין שבו מופיעה התייחסות לפרקטיקה שבה דנתי כאן.

"המבקשים אף הלינו על כך שבחמשה דיוני קדם משפט שנערכו בפני בית משפט קמא, לא נכחה קלדנית מטעם בית המשפט והפרוטוקולים נרשמו על ידי השופט יפרח בעצמוגם כאן, אין לי אלא להביע הערכתי לשופט יפרח, על כך שלא ביטל זמנם של הצדדים ולא ביטל ישיבה עקב היעדרותה של קלדנית, אלא נטל המקלדת לידו. אף אני "חטאתי" בהקלדה ביושבי בערכאות הדיוניות בהיעדר קלדנית זמינה, ומעולם לא הלין בעל דין על כך, נהפוך הוא."

 

 

Screen Shot 2014-05-17 at 8.52.22 PM

מדברים

הפילוסופים בגדו.
הם מתארים.
זה בסדר.
הם
מסבירים.
להסביר זה בסדר.

הם
מסבירים
את מה שאפשר
להגיד.

הם
הם כבר
הם כבר לא
מנסים
את מה
שאי.

בדיוק כשחשבתי על חוסר המשמעות של הכול מישהי פתחה ליד שולחן האוכל בקבוק ספרייט. דיאט ספרייט. שהתיז לכל הכיוונים. בסימטריה. מרהיב. כמו ממטרה. הייתה לנו כזו בגינה. כשהייתי ילד. בדיוק כשחשבתי על הספרייט, במדשאה, בחצר של האוניברסיטה הפתוחה, שמתי לב לארבעה עורבים מתעופפים. מסתופפים בברוש. מדברים מדברים מדברים.

עבודה בעיניים

עפעפיים תקינים
לחמית שקטה
קרנית שקופה
לשכה קדמית עמוקה וצלולה
קשתית שלמה
אישון עגול ומגיב
עדשה זכה ובמקומה
דסקה תקינה
מקולה שמורה
רשתית צמודה

(סיכום בדיקת עיניים של ח"ל. הזכויות על פירוק הטקסט שכתב הרופא לשורות קצרות שמורות לה).

לכל קמט יש סיפור

בשבוע שעבר התראיינתי אצל יעל דן בגל"צ על ניתוחים פלסטיים. הטריגר היה פרסום תמונות של השחקנית לארה פלין-בויל אחרי שעברה פרוצדורות קוסמטיות שעיוותו את פניה והעלימו את יופיה.

כפי שתוכלו לשמוע, זה היה רב-שיח סוער, בהשתתפותם של השחקנית עמנואל הורי, שסיפרה שהיא מזריקה בוטוקס מגיל 30, המנתח הפלסטי ד"ר דב קליין והפסיכולוגית הארגונית אורית קלייר-ארזי. במהלך הדיון עלתה שוב ושוב המילה "רפואה", שהשימוש בה בהקשר הנדון נשמע לי יותר ויותר כמו זילות של התחום: לא מזור משווקים המנתחים הפלסטיים, כי אם חבלה שיטתית ושגרתית של הגוף, סיכונים, חתכים, הרדמות, חומרים וכאבים בלתי חיוניים ועוד.

בעקבות הראיון החליטו בתוכנית "עושים צהרים" להקדיש את כל השבוע הקרוב לקמפיין שקורא לנשים להשאיר את הקמטים, להתגאות בהם ולחגוג אותם – כי הם הורווחו ביושר, ומסמנים את ניסיון חיינו העשיר והמרתק. ביום ראשון (3.11.13) אתראיין שם שוב במסגרת הקמפיין.

שתי הבהרות: ראשית, אני לא מתנגדת לניתוחים פלסטיים באופן קטגורי. אם מישהי מרגישה שהאף שלה גורם לה אומללות ותיקון קטן יעשה את כל ההבדל, או אם מישהו נכווה או נפצע והצלקת מצערת אותו – הפלסטיקה בהחלט יכולה לסייע ולהרים תרומה חשובה לאיכות חייהם. מה שמטריד אותי הוא השתרשותה של "תרבות החובה" בקרב נשים רגילות, כולנו, שפשוט נראות בגיל שלנו. העובדה הפשוטה והטבעית הזאת היא לא קבילה בתרבות הנוכחית. אנחנו מקבלות מסר לפיו חובה עלינו לנקוט בכל הטיפולים שאנחנו יכולות (ולא יכולות) להרשות לעצמנו: לטשטש קמטים, להפוך את השפתיים לשופעות ומפתות (הרבה פעמים באופן שנראה מוגזם עד גיחוך), למתוח את עור הפנים באופן שיוצר הבעה מופתעת תמידית ופנים אחידות של כל מתוחות הפנים, כאילו לא "לכל אישה יש פנים" (על משקל "לכל איש יש שם"). לא סביר שנחייה בשלום עם תרבות התובעת מנשים להסתיר את גילן ולתקן את גופן באופן תמידי, באמצעות הליכים יקרים, כואבים, מסוכנים ולא חיוניים משום היבט רפואי.

חזיתות טיפוח חדשות נפתחות כל הזמן, ומרגע שהן משתרשות הן הופכות בהדרגה לחובה המסמלת נשיות תקנית, כמעט כמו לצחצח שיניים. כך למשל, בחזית צביעת השיער כבר הפסדנו – כמעט כולן צובעות, ואין על זה הרבה חשיבה ביקורתית, וקשה בשלב הזה לפתוח את מודעותנו לביקורת כזאת, לכך שאפשר גם אחרת. ובכל זאת, כפי שאמרתי בראיון, נסו לדמיין כמה זמן וכסף ונשימת החומרים הרעילים והמסרטנים שבצבעי השיער היה נחסך מאתנו לו היינו כולנו מסרבות לדבר הזה. אז יכולת להיות אפרפרה ובת 40 ולא להיראות מבוגרת הרבה יותר מכפי גילך. כשכולן צובעות, זאת שלא צובעת נראית זקנה. זה עניין של פעולה קולקטיבית, של הנשים כולן בחברה נתונה.

ושנית, גם אם זה עשוי להישמע אחרת, אני לא ממקמת את עצמי בעמדה שיפוטית כלפי אישה שעוברת ניתוחים, מתיחות או הזרקות. נשים יודעות היטב (וזה מתקשר לנקודה הקודמת) מהן הדרישות החברתיות מהן, הציפיות שבלעדיהן יהיה להן קשה הרבה יותר להצליח. הן מפענחות מעולות של התרבות שבה הן חיות. אין פה תודעה כוזבת או כניעה חסרת ביקורת לציפיות חברתיות. האתגר שלנו הוא ליצור חברה שבה נשים יכולות לשגשג ולהרגיש טוב עם עצמן גם בלי מתיחת פנים והזרקת בוטוקס.

אז נסו להאזין השבוע לראיונות סביב השארת הקמטים. נראה לי שיהיה מעניין.

עדכון: אתראיין בנושא בגל"ץ ביום רביעי הקרוב (6 בנובמבר), ולא היום. ככה זה בעסקי השעשועים 🙂

אנשים אומרים

א.
את הדבר האמיתי שיש לנו להגיד אנחנו לא אומרים. ואני שואל: הלא כשאנחנו שוכבים על העגלה הזאת, והסדין הלבן מכסה אותנו, ועוד מעט תכסה אותנו גם האדמה, כשאנחנו שוכבים כאן הכול נעשה פתאום ברור מאוד, מה היה טפל ומה עיקר, ברור לנו שהיה משהו אחר להגיד ואנחנו לא אמרנו, בזבזנו, לעסנו וירקנו, ולא אמרנו. אלוהים, אתה נתת לנו את ההלוויות כדי להזכיר לנו את חיינו, עשה שלא נשכח את העגלה הזאת והסדין הזה גם בין ההלוויות.

(מתוך "אורזי המזוודות", חנוך לוין)

ב.
…ואחד אמר לחברו: "המשימה העיקרית
בתעשיית ימינו היא ליצור חומרים
חזקים ביותר שיהיו גם קלים".
כך אמר ובכה והלך לדרכו. כמו בלוויות.

(מתוך "כמו בלוויות", יהודה עמיחי)

ג.
אנשים אומרים כל מיני דברים.

משתתף בצערך. שלא תדע עוד צער. אבל היו לה חיים טובים ומשפחה נהדרת. זה משאיר כזה חור. קשה, הא? לא מתרגלים אף פעם, פשוט חיים עם זה. האמת אין מה להגיד, פשוט אין מה לומר במצב כזה. הי, תודה שחזרת אלי, משתתפת בצערך. רזית?! שניפגש רק בשמחות. היא הייתה מאוד גאה בכם. הייתה צעירה? תהיו חזקים, תשמרו על אבא. אני מכירה את זה, גם אני עברתי את זה. הזמן יעשה את שלו. זה חלק מהחיים. ככה זה, אין מה לעשות. בסוף מתרגלים. היא כל כך אהבה אותך, כל הזמן דיברה עליך. איזו אישה היא הייתה. שלא תדעו עוד צער. אמא זו אמא. מה קורה אתך, איפה אתה היום? לא מתאוששים מזה אף פעם, זה אמא-אבא, אי אפשר. אין ברירה, חייבים להמשיך. זהו, מעכשיו נפגשים רק בשמחות. הצטערתי לשמוע. החיים נמשכים. מה אני אגיד, מה כבר אפשר להגיד. בבניין ציון תנוחמו. תגיד, איך אבא? תדע לך, זה לא עובר אף פעם, הזמן לא מרפא, להפך. אבל רק לפני חודשיים הכול היה בסדר, מה קרה? כל כך אהבתי אותה. נורא, פשוט נורא – איפה אבא? אתה חייב להתגבר. לפחות זה בסדר הנכון. תשמע, אלה החיים. אין מה לעשות. מה, איך זה קרה?

הרהורים בעקבות "אוגוסטה ויקטוריה"

בגיליון האחרון של כתב העת Journal of Levantine Studies, שרואה אור בחסות מכון ון ליר בירושלים, מוצגים דימויים מהסדרה אוגוסטה ויקטוריה שיצר שי עבאדי. הדימויים מוצגים במסגרת מדור קבוע בעריכתי. הטקסט שלפניכם ירד בעריכה הסופית.

הטיילת בגן צ'רלס קלור מחברת את תל אביב היהודית ליפו הערבית. הנקודה האהובה עלי בטיילת היא טריטוריה קטנה שנכבשה על ידי חתולה טריקולורית, שעוטה צבעי לבן, שחור וג'ינג'י בהיר. החתולה תמיד שם: מכורבלת, סוקרת, שומרת; מתחככת ביושבים על הספסל. לפני כמה חודשים צעדתי בטיילת לכיוון יפו, ובדיוק בנקודה זו נתקלו עיניי בשני אופנועים ולידם שני אופנוענים. לקח לי רגע, אבל אז הבנתי שהם שוטרים שלבושים במדים כהים ומעומלנים. השוטרים בדקו את תעודות הזהות של שני "בני מיעוטים". נאמרה שם מילה על אישור שקשור לשטחים, ובכל מקרה הבדיקה התבצעה כדי לוודא שהם ערבים אזרחי ישראל ולא ערבים מהשטחים.

השוטרים היו גבוהים מאוד, כמעט גבוהים מדי, ויחד עם המדים הכהים, איכות הבד, הקסדה שנותרה על ראשם כל העת, הם נראו לי כמו דמויות בדיוניות למחצה. הגודל של השוטרים ליד שני הבחורים שהם עיכבו גרם לי לחשוב שהם זן של “super human”, יצורים שחיים על חלבונים או הורמון גדילה. לאחר שעברתי אותם הבטתי לאחור, ואז ראיתי את אחד השוטרים מהסה את אחד הבחורים ואומר לו "תדבר כשאני אגיד לך". האמירה לוותה בפעולה פיזית, איטית: השוטר כיוון את אצבעו לעבר הבחור והזהיר אותו – כפי שלעתים מבוגר אלים מזהיר ילד קטן.

כיווצתי את שפתיי והמשכתי ללכת לכיוון יפו, משקיף על הים. את דרכי חצתה בחורה עם עור מתוח ולגופה בגד ים זערורי, מצחקקת עם חברתה. למטה על החוף נערים ונערות התחככו זה בזה – לא רואים ולא מודעים למה שמתרחש, ממש עכשיו, במרחק של כ-40 מטר מהם. חתולים נחים על המסלעה היורדת לכיוון הים ומסעדת "מנטה ריי" מלאה.

המבט בעיניהם של הבחורים, ההתרחשות הזו ליד החוף העולץ בשעת שקיעה, לצד הגופות היפים, תוך הליכת הכושר הכל כך בריאה שלי, כל אלה גרמו לי לתחושה גופנית של מיעוט; גרמו לי לטעום לרגע את המשמעות של חיים תחת שלטון זר. רגע צלול של בהירות מחשבתית מאוד לא נוחה, שעטופה, באופן מבני, בשכבה של פריווילגיה. אבל עד מתי?

לטקסט על עבודותיו של עבאדי ולדימויים המובאים בסופו, הקליקו כאן.

מצפן. מילה יפה

בספרו חלל וכו': מבחר מרחבים, כתב ז'ורז' פרק:

"דומה שהמרחב יותר מאולף מהזמן, או פחות מסוכן ממנו; בכל מקום אפשר לראות אנשים שיש להם שעונים, ורק לעתים רחוקות מאוד אנשים שיש להם מצפן. יש לנו תמיד צורך לדעת מה השעה (ומי מסוגל עדיין להסיק זאת ממצב השמש?) אבל אנחנו לא שואלים את עצמנו איפה אנחנו" (תרגום: דן דאור ואוולין עמר).

קראתי את הטענה הזו בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, ותמיד עלו בי אותן תחושות: ברגע הראשון היא חביבה, אולי מתחכמת; נדמה שהיא מנתחת את הטריוויאלי באופן לא הוגן. רגע אחר כך אני מוצא שהטריוויאליות שלה מורכבת ומטרידה. שאי אפשר להתנגד לה.

אני משעין את ראשי לאחור, נושם עמוק. מרגיש את משענת הכורסה. משנה תנוחה.

מצפן. מילה יפה. טקסט של מילה אחת.

קריטריונים להערכת עבודה סמינריונית

במסמך שבסוף הפוסט מוצעות אמות מידה מפורטות להערכת עבודה סמינריונית. כתבתי את המסמך אחרי בדיקת מאות עבודות ותחושה גוברת של צורך באמות מידה מפורטות יותר להערכתן.

תחושתי היא שמנעד הציונים שנחשב לגיטימי בעבודות הולך ומצטמצם, שהציונים הם שרירותיים במידת-מה, וכן שישנה אינפלציה בציונים על עבודות סמינריוניות.

המסמך נועד להקל על המרצים הבודקים, אך לא פחות מזה גם להקל על התלמידים להבין את הציון – לשמש מעין חוזה ברור, ולספק משוב מפורט על רכיבי העבודה. רצוי לחלק את המסמך לסטודנטים טרם כתיבת העבודה.

המסמך נכתב עם אוריינטציה לעבודות סמינריוניות במשפטים (והדוגמאות שבו גזורות מעולם התוכן של הסמינרים שאני מלמדת), אך לדעתי ניתן להשתמש בו, בשינויים קלים, בכל תחום במדעי הרוח והחברה.

אני מודה לחבריי בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על המשובים שלהם על הגירסא המקורית. אתם מוזמנים לעיין במסמך, להוריד אותו ולהשתמש בו ואף לשנותו לפי הצורך, כל עוד תתנו קרדיט לכותבת המסמך המקורי. במלים אחרות, השימוש במסמך הוא תחת תנאי הרישיון CC BY-SA 3.0.

אשמח גם לקבל משובים והצעות, לבלוג או בדוא"ל.

להורדת המסמך

כזכור, בבלוג זה אפשר למצוא גם את חוברת ההנחייה כיצד לכתוב עבודה סמינריונית, כאן.

ראות

הנסיעה הביתה במבול השוצף הייתה קשה. מאוד. הגשם הכה ברכב מהצד. הגבתי כאילו מישהו מתחכך בי. אחר כך הכה מלפנים. האינסטינקט הורה לסגת. טיפות ענק. מקלות מים מהשמים. ברקים. כל מה שיכול לקרות. ראות אפס. מישהו עלול להיכנס בי. למחרת שוב הכביש רטוב. מוקדם בבוקר הגשם מטיח, מפנה אלי ידיים מאשימות. הגבתי באפאתיות לנהג הג'יפ שחתך אותי משמאל. וכך גם לנהג אחר שחתך מימין בזווית של 45 מעלות. לא רק בכביש אנחנו מבלבלים בין השתלבות להשתלחות. ניסיתי להתמקד בעיקר. ואז נזכרתי במשהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם. וחשבתי שיכול להיות שהדיכאון של פוסטר וואלאס, שהוא קצת המהדורה הספרותית של פרנק זאפה, היה רק סיבת ביניים להתאבדותו; יסוד מתווך לסיבה האמיתית – האופן המדויק כל כך שבו הוא ראה את העולם. אני קורא בו קצת כל יום, כדי שלא ייגמר. אני מכבה את הרדיו. בועת שקט שמתקדמת בתוך הצלפות הגשם. ביטחון ארעי. כמעט מדומיין. סצנה סוריאליסטית. מלווה במוסיקה כנסייתית חזקה מדי. במוסיקה כנסייתית עתיקה שמלווה בשירה יש יסוד מתועב. זו שירה שבחסותה אפשר לעשות הכול. והעוגב. כמו הקוסם מארץ עוץ, רק אמיתי. אני מעדיף את הצ'מבלו. אמנם הוא נראה קצת כמו מכתבה על הורמון גדילה שצמחה לאורך, אבל במהותו הוא שייך למשפחה של יצורים קדמוניים. אוכלי עשב. ואני בעדם. תמיד. הארכיטקטורה שלו מתאימה לצליל שהוא מפיק. בשניהם (ובעצם בשלושתם, אם מחשיבים את משפחת היצורים הקדמוניים) יש משהו רעוע. אבל לא שברירי. זה לא הרעוע של מצבנו, השמרני להחריד, המאיים להתמוטט. שמרנות בעלת ריח נפתליני דוחה אותי. למשל, אני מחכה בקוצר רוח לנגנית קלאסית ששערה פרוע. הנה, אני מזיז את הרגל, מנקז את זה משם. ועדיף שגם לא תהיה מאופרת. בינתיים אפשר להזמין נגן אבוב שלובש טי-שירט אדומה. הגברים של המוסיקה הקלאסית מתלבשים נורא. כמו עורכי דין בבית המשפט. יש להם לגיטימציה להתלבש יפה, אבל הם בוחרים ללבוש את הז'קט והמכנסים כמו מדים. וזה עוד לפני הנעליים. כשהייתי ילד קראתי שבוב גוצ'יונה, מייסד המגזין פנטהאוז, נהג למרוח על העדשה ווזלין כדי לרכך את התמונה.

דרייב

בבוקר השעון מצלצל. מצליף.

בנסיעת הבוקר הנינוחה בכביש הריק למחצה אני שומע את עצמי אומר שיש דברים שחבל שקרו, שיש דברים שטוב שקרו. אני ממשיך להריץ את זה בזמן הווה ובזמן עתיד. יש דברים שאני רוצה ודברים שאני לא רוצה. שקורים. שייקרו. איכשהו אני מרגיש שהממד הדיאכרוני הוא גם סינכרוני, ממד שאני נע בו בין סיפוק לחוסר סיפוק. ולמרות ההבנה, החדה למדי, אני יודע שלא בטוח שאזכור אותה. אז כשאני מגיע לרמזור אני מפשפש ברכב, מוצא עט ופתק וכותב אותה. כעת אני חושב שההתרחשות הזו היא מיצג. וכמו רוב המיצגים, אין לה כמעט קהל. אני שואל את עצמי האם זו תובנה אורבנית. אני לא יודע מהי תובנה אורבנית, אבל היא שונה מתובנה עירונית.

זה קשור ליחסים שלי עם מילים. ועם מטפורות. בשמיים של עיר אפשר לראות אווירון, אבל בשמיים אורבניים רואים כלי טיס.

אני אוהב לנהוג לבד בדרך בין עירונית. זה מחדד אותי, כמו תנומה בשעה הנכונה של היום.

נזכרתי בטירונות בחמאם. יכולתי לכתוב "פתאום", אבל זה לא יהיה נכון. כשהגעתי חיפשתי תמונות של חמאם אל מליח ומצאתי כמה בוויקיפדיה. פתאום התחשק לי לבכות. בכי תיאורטי. לא ידעתי לתרגם את התחושה למילים, אבל ה"למה ומדוע" היו שם כמו תחושת הסדק בגרון כשהבכי עומד לפרוץ. עכשיו נדמה לי שזה היה אפילו יותר מפעולת הקאה על ריק, כשאין כבר מה להקיא; ברגע הזה שבו אתה מסוגל לרסן את תנועת ההקאה, אבל גם יכול לוותר להתכווצויות, לתת להן לגווע כשאתה בתוכן.

אני צריך לתרגם לעצמי את העולם, לתווך אותו לעצמי. ויש פער. ואי דיוקים. אבל נראה לי שבתקופה הנוכחית אני מבין אותו טוב יותר. אני מרגיש ירידה תלולה בצורך להסביר לו את עצמי.

בזמן האחרון אני מצליח לנקז עודפי מידע; לרוב מידע מביך. המידע לא מתפוגג, הוא לא נעלם, אבל אני לא בהכרח מחזיק אותו, ובמקרים אחרים מצליח לא לשאת אותו לבד. יש בי מבוכה רבה מדברים שמתרחשים סביבי, אבל אני פחות נבוך ממנה. התיאור הזה נכון, אבל אינו מדויק. גם את הצלפת השעון אני מנקז. אולי כך: כמו קבּל, אני אוגר מטען ופורק. לא פולט.